Isikukaitsevahend on inimese seljas, peas, jalas või käes kantav või hoitav vahend, mis kaitseb tema elu ja tervist ohustava teguri eest. Vaigutööde jaoks peaks kasutama kaitsemaski, nitriilkindaid ning kaitseprille.